Search

+

Power BI+Query+DAX

Ахисан Түвшний Сургалт

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

MS Power BI Desktop  нь төрөл бүрийн эх сурвалжууд(Excel, csv файл файлууд, төрөл бүрийн мэдээллийн баазууд гэх мэт)-аас мэдээллүүдийг нэг өгөгдлийн загвар болон уялдуулан холбоод уг өгөгдлийн загвар дээрээ үндэслэн хүссэн тайлангаа өнгө үзэмжтэй, хөдөлгөөнтэйгээр дүрслэн харуулах, бусадтай хуваалцах боломжийг олгодог програм юм.
Power Query нь өгөгдөлтэй холбогдох технологи бөгөөд энэ нь Excel болон Power BI Desktop програмын орчинд ажилладаг. Төрөл бүрийн өгөгдөлд анализ хийх үедээ мэдээллийн эх үүсвэрийг олж нээх, холбох, нэгтгэх, боловсронгуй болгохын тулд үүнийг ашигладаг.
Data Analysis Expressions (DAX) is a formula expression language used in Analysis Services, Power BI Desktop, and Power Pivot in Excel. DAX formulas include functions, operators, and values to perform advanced calculations and queries on data in related tables and columns in tabular data models.

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР

Байгууллага, хувь хүмүүсийн захиалгаар явагдана.

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД, ТӨГСӨГЧИД

  • Монос грүппийн Thymus Pharmacy ХХК-ийн санхүү, борлуулалтын удирдлага, менежерүүд
  • Тэнгэр Даатгал ХХК-ийн удирдлага, менежерүүд
  • Номун Табак ХХК-ийн санхүү, борлуулалтын удирдлага, менежерүүд
  • Витафит грүппийн Санхүүгийн газар, Санхүү шинэжилгээ, төлөвлөлтийн хэлтэс, Дотоод аудитийн газар, Борлуулалтын алба, Инженерийн хэлтсийн ахлах ажилтан, ажилтнууд
  • Монголын Ипотекийн Корпорацийн Бизнес удирдлага, Санхүү удирдлага,  Эрсдэлийн удирдлагын газрын ахлах ажилтан, ажилтнууд
  • Петровис грүппийн Санхүүгийн газар, Санхүү шинэжилгээ, төлөвлөлтийн хэлтэс, Дотоод аудитийн газар, Борлуулалтын алба, Инженерийн хэлтсийн ахлах ажилтан, ажилтнууд